Specialistkonsulter

Någon att prata med. Någon som hjälper dig att förändra er IT-miljö, ert arbetssätt eller utbildar medarbetarna. Citedo erbjuder erfarna och kundfokuserade specialistkonsulter inom en mängd områden.

Analys

Hur väl anpassad är er IT-lösning efter era behov? Arbetar ni effektivt och säkert? Finns det nya, smarta alternativ? Med Citedos erfarna experter får du en bra inventering av ert nuläge och en analys som pekar framåt.

Kontakta oss om Analys
E-post: info@citedo.se
Växel: 08-546 888 00

Projektledning

När du bestämt dig för en förändring inom er IT vill du ha någon att hålla i handen. Våra erfarna projektledare hjälper dig med allt från migrering till Office 365 och implementering av nya affärssystem. Vi går i lugn och ro igenom processerna och stöttar genom hela resan.

Kontakta oss om Projektledning
E-post: info@citedo.se
Växel: 08-546 888 00

Utbildning

För att du ska få ut maximalt av din IT erbjuder Citedo flera olika utbildningslösningar kopplade till de produkter eller tjänster vi levererar. Vi kan hålla utbildningen hos er eller hos oss. Ett bra utbildningsupplägg minskar också trycket på de interna resurserna – och behovet av framtida support.

Kontakta oss om Utbildning
E-post: info@citedo.se
Växel: 08-546 888 00

Migrering & implementering

Citedo hjälper er att genomföra migreringsprojekt inom IT, antingen som resurser eller projektledare. Vi har lång erfarenhet av stora som små migreringar och vet vilka utmaningar som väntar. Vi sköter hela processen från planering till utvärdering.

Kontakta oss om Migrering & implementering
E-post: info@citedo.se
Växel: 08-546 888 00

Hyr en IT-chef

Behoven av djup IT-kompetens kommer och går i alla organisationer. Med Citedo som IT-tjänsteleverantör har ni som kund möjligheten att hyra en IT-chef när ni behöver. IT-chefen kan finnas tillgänglig under viss tid, eller för ett visst projekt; till exempel när ni ska upphandla ett nytt affärssystem eller planerar ett förvärv. För kunder som har all sin IT hos Citedo deltar vi gärna på ledningsgruppsmöten för att kunna planera IT-behovet framåt och kunna bidra med rätt kompetens kring tekniska inventeringar.

Kontakta oss om Hyr en IT-chef
E-post: info@citedo.se
Växel: 08-546 888 00

Boka ett möte

Till toppen