Någon som bryr sig om dig och din IT

Citedo är ett IT-tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm och servicenätverk över hela Norden. För små och medelstora företag fungerar vi som en extern IT-avdelning med ansvar för allt från analys till hårdvara, drift och support. Stora koncerner outsourcar gärna all sin print till oss. Gemensamt för alla våra kunder är att de möts av ett äkta engagemang och stark servicevilja. Någon som tänker ett steg längre, någon som bryr sig om. Både dig och din IT.

Vår strävan

Det här ska en lösning från Citedo ge dig

Som en röd tråd genom alla våra alla våra kundsamarbeten löper en strävan inom fyra målområden:

Mobilitet

Du ska kunna göra det du vill, var du vill.

Enkelhet

Vi har inget emot avancerade lösningar, bara de gör vardagen enklare för användaren.

Säkerhet

Citedo kompromissar aldrig med säkerheten i de lösningar vi rekommenderar.

Produktivitet

Våra lösningar ska hjälpa dig att få mer gjort på jobbet.

Historien om Citedo

Från utskriftsspecialist till heltäckande inom IT

Citedo startade för 20 år sedan som TDO – Team Digital Office, ett märkesoberoende alternativ inom utskriftslösningar. Under årens lopp har företaget och verksamheten utvecklats till att idag omfatta heltäckande IT-tjänster med allt från analys, hårdvara, mjukvara, installation, drift, förbrukning, service och support.

Vår övertygelse sedan starten har varit att göra skillnad med en exceptionell servicenivå och stort, långsiktigt engagemang. Våra lösningar och affärsrelationer bygger på transparens, tydlighet och högsta kvalitet i allt från bemötande till teknik.

Kvalitetsarbete

En kvalitetsmedveten miljö

Citedo är ISO-certifierade inom tre områden: ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöstandard) och sedan hösten 2019 även ISO 27001 (informationssäkerhet).

Det här är ISO 27001

ISO 27001 är ett ledningssystem för Informationssäkerhet med tillhörande säkerhetsåtgärder. För att certifieras krävs bland annat:

 • Hög kompetens inom informationssäkerhet hos alla anställda
 • Oberoende granskningar av säkerhet och rutiner
 • Uppdaterade riskanalyser

ISO 27001 har som syfte att möta alla mål för informationssäkerhetsarbete:

Sekretess – Integritet – Tillgänglighet

Bland annat täcker certifieringen hur organisationen ska arbeta för att leva upp till EU-förordningen GDPR.

Citedo kvalitetspolicy

Kvalitén är allas ansvar och en naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att vår filosofi och princip ”Rätt från mig” är självklar och utifrån våra prioriteringar beaktas kvalitén i alla våra beslut.

Vi ska leverera produkter och tjänster avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid så att samtliga bindande krav vi anförtror oss efterlevs.  Vi ska vara tydliga i vår kommunikation med kunder och leverantörer. Produkternas kvalitet skall fortlöpande säkras genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten och välutbildad personal och en god arbetsmiljö.

Vår kvalitetspolicy förverkligas genom:

 • Att ha en engagerad ledning
 • Att sätta kunden i centrum och ha en kontinuerlig dialog med kunden
 • Att det finns tydliga och lättillgängliga rutiner för samtliga processer
 • Att förebygga fel genom att arbeta med ständiga förbättringar
 • Att alla medverkar och får en kontinuerlig information och utbildning
 • Att arbeta mot gemensamma och uppföljningsbara mål

Kvalitetsarbete

AAA – Kreditvärdering

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell och informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Miljö och ansvar

Ett grönare val

För att förebygga och minska vår miljöpåverkan är vi certifierade enligt 14001 som säkerställer det kontinuerliga miljöarbete vi bedriver. ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Systemet omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av vårt miljöarbete.

Citedo miljöpolicy

Citedo ska bidra till en hållbar utveckling genom ett aktivt livscykelperspektiv och ständiga förbättringar där miljöhänsyn är en naturlig och väl integrerad del i alla Citedos aktiviteter.

 • Vi ser att de bindande krav som vi omfattas av är ett minimum – både frivilliga och rättsliga. Vi skall alltid sträva mot nya sätt att minska vår påverkan
 • Vi skall understödja de lagar och retursystem som finns för insamling och
  återvinning
 • Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta förebyggande och
  sträva efter att ständigt förbättra våra processer
 • Vi skall informera och utbilda våra medarbetare i och hur miljön påverkas av våra
  varor och tjänster
 • Vi skall arbeta för att våra leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår strävan
 • Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan och förebygga föroreningar
 • Vi skall jobba aktivt för att klimatkompensera – både vår egen påverkan och våra kunders

Partners

Märkesoberoende

Citedo är en märkesoberoende leverantör. Det gör att vi är neutrala i vår rådgivning. Vi är auktoriserad partner till Canon, Cisco Meraki, HP, Microsoft och Nashuatec vilket innebär att vi ligger steget före inom produktkunskap.

Kunder

Vi har bara jätteviktiga kunder

Vi hjälper alla: kommuner, retail-jättar, vårdkoncerner, fordonsindustrin – och arkitektkontoret eller det mindre företaget. Vi kommer med lösningar och tjänster som helt skräddarsytts efter behovet. Med allt från startklara arbetsstationer till drift och service. De stora koncernerna uppskattar vår flexibilitet och våra resurser framför allt inom utskrifter. De mindre företagen tycker det är skönt att kunna lägga ut all sin IT på en trygg partner. Det alla kunder får är ett engagemang och en servicenivå som vi hoppas ska överträffa alla förväntningar. Stora som små.

Kolla in filmen och se vad våra kunder säger om oss.